Výpočet spotřeby krytiny a příslušenství

Při výpočtu střešní krytiny postupuje se dle následujícího vzorce:

POTŘEBA KRYTINY
• Celková čistá plocha střechy                                                      = x m2 krytiny
PŘÍDAVKY
• Založení u okapu    » běžné metry detailu x koeficient a(*)       = xx m2 krytiny
• Štítové lemování     » běžné metry detailu x koeficient b(*)       = xy m2 krytiny
• Hřebeny, nároží       » běžné metry detailu x koeficient c(*)       = xw m2 krytiny
• Úžlabí                      » běžné metry detailu x koeficient d(*)       = xz m2 krytiny        
CELKOVÁ SPOTŘEBA KRYTINY                  = x + xx + xy + xw + xz m2 krytiny

(*) Tabulka koeficientů pro výpočet přídavků

Typ šindele založení u okapu (koeficient a) štítové lemování (koeficient b) hřebeny, nároží (koeficient c) úžlabí (koeficient d)
PREMIUM RECTANGULAR 0,15 0,25 0,25 1
PREMIUM TRADITIONAL 0,15 0,25 0,2 1
PREMIUM LIBERTY 0,15 0,25 0,33 1
PREMIUM MOSAIK 0,15 0,25 0,25 1
PREMIUM GOTHIK 0,15 0,25 0,33 1
MASTER / MASTER J / MASTER P * 0,25 0,33 1
PRESTIGE TRADITIONAL * 0,25 0,2 *
PRESTIGE COMPACT / ULTIMETAL * 0,25 * *
PRESTIGE ELITE * 0,25 * *


 * - Na tento detail se používají speciální prvky

Vzhledem k tomu, že nejmenší dodatelné množství krytiny je jedno balení, je nutno výslednou spotřebu zaokrouhlit směrem nahoru na nejbližší vyšší počet
balení dle konkrétního typu šindele.

Dlouhé životnosti střechy docílíte použitím systémového příslušenství TEGOLA.

Spotřeba systémového příslušenství:

  • kartuše bitumenového lepidla Bitustick pro vytlačovací pistole  = 1ks / 10m2 plochy střechy
  • pozinkované nebo nerez lepenkáče = 120 g/m2 plochy střechy
  • AL vroubkované hřeby= 40 g/m2 plochy střechy

Ostatní prvky se stanoví individuálně dle konkrétního střešního pláště.

Doporučené produkty10