Nejčastější chyby při realizacích střech

Důležítá je samotná příprava před realizací. Podklad střechy  musí mít dostatečnou nosnost a musí být suchý a rovný. Nejčastěji se používají dostatečně vyzrálá prkna nebo OSB desky o tloušťce alespoň 15 mm. Na podklad je nutné instalovat podkladní pás, který slouží jako pojistná hydroizolace. Ta dokáže vyrovnat i drobné nerovnosti. 

Při pokládce je dobré brát zřetel na teplotu. Ideální teplota pro pokládku asfaltové střechy je mezi 15 - 25° ve stínu, protože při nižších teplotách nemá šindel požadovanou přilnavost a naopak – při vyšších teplotách má tendenci měknout. Hrozí nejen poškození krytiny při pohybu řemeslníka na střeše, ale i popálení prstů od rozpálených šindelů.

Asfaltové šindele nemusí pokládat jen profesionál, ale s dobrým montážním návodem a s dobrým nářadím to může zvládnout každý šikovný kutil. Pokud se střecha přestane po letech líbit, nebo už nebude vyhovovat z jakýchkoliv jiných důvodů, dá se přidat další vrstva šindele a to bez nutnosti odstranit původní krytinu.

Body na eliminaci chyb

1. Nevhodný podklad – nerovné nebo vlhké bednění, nadměrná šířka prken, poddimenzování tloušťky podkladu, absence dilatací
2. Nevhodné provizorní zakrytí – pásy s nasákavou nosnou vložkou ponechané ve skladbě střechy
3. Chybějící rozměření, nesprávné rozměření krytiny
4. Nedodržení hydroizolační skladby v malých sklonech střešních ploch
5. Špatná místa mechanického kotvení
6. Nevhodné kotvící prvky – nízká výtažnost hřebů, chybějící antikorozní ochrana hřebů
7. Chybějící pojistná hydroizolace nebo nevhodně zvolený materiál
8. Neslepené termobody
9. Trhliny na povrchu tvarovek při montáži za chladu
10. Chybějící tmel na styku šindel – lemování; šindel – tvarovky a prostupy
11. Malé přesahy šindelů přes klempířské prvky
12. Poddimenzované nebo zcela chybějící odvětrání střechy, nevhodné větrací průduchy
13. Poškozený povrch krytiny – granulátu – neopatrným pohybem po střeše za vysokých teplot
14. Nevhodné - nesprávné skladování

Doporučené produkty10