Lakované okapy - Komponent okapového systému - čelo žlabu