Lakované okapy - Komponent okapového systému - okapový svod