Lakované okapy - Komponent okapového systému - roh žlabu