Lakované okapy - Typ okapového systému - systém 250/80 mm